1400/12/19 پنجشنبه پناهگاه حیات وحش
پناهگاه حیات وحش سفیدکوه ازنا – دورود
وسعت: 25683هکتار
زیستگاه: کوهستانی
شامل سفيد کوه بزرگ وکوچک می باشد که در آغاز قرق (1349) جزئی از منطقه حفاظت شده اشترانکوه  بوده ولی اين منطقه در سال 1357 به دليل مجزا بودن نسبی منطقه حفاظت شده اشترانکوه از اين منطقه جدا و تحت عنوان پناهگاه حيات وحش قرق گرديده است . اين منطقه درشمال منطقه حفاظت شده اشترانکوه در حوزه استحفاظی شهرسـتـانهای دورود و ازنـا قرار داشته و محورهای ارتباطی دورود و ازنـا از ميــان آن  می گذرد . و دو شهر دورود و ازنا به ترتيب در غرب و شرق منطقه قرار گرفته اند.

گونه های جانوری: قوچ و میش، پلنگ ایرانی، خرس قهوه ای، گربه وحشی، شنگ، گورکن ،گرگ، کبک ، تیهو  و ...
گونه های گیاهی : کیکم، زالزالک، ارژن، انواع گون،کلاه میرحسن، چوبک، انواع گرامینه  و ...

 
پناهگاه حیات وحش سمندر لرستانی
وسعت: 77/890 هکتار
زیستگاه: کوهستانی
اولین مطالعاتی که بر روی سمندر  كوهستاني  لرستان انجام گرفته مربوط به سال 1938توسط Kaiser آمریکایی بوده و در سال 1952، توسط K.P.schmidt به عنوان یک گونه جدید درمنطقه شهبازان لرستان به دنیا معرفی گردید. تا اینکه چندین سال اخیر  اقدامات حفاظتی خوبی توسط اداره کل محیط زیست لرستان هم در بخش مطالعات (تهیه اطلاعات پایه سمندر  كوهستاني  لرستان) و هم در بخش حفاظت آغاز گردید و تا به حال ادامه دارد. در نهایت در سال 1394 به عنوان پناهگاه حیات وحش سمندر لرستانی ثبت و آگهی رسمی گردید.

گونه های جانوری: سمندر کوهستانی لرستان، خرس قهوه ای، پلنگ ایرانی، کل و بز، روباه، گراز، سنجاب ایرانی، کبک، تیهو ، پرندگان شکاری و ...
گونه های گیاهی : بلوط غرب، کیکم، بنه، خرزهره، انار، مو، بید، کنار، انجیر، جاز، مورد

 
      شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"