1401/2/22 پنجشنبه اطلاعیه پیشگیری و مقابله با آتش سوزی های احتمالی
با توجه به افزايش نسبي دما و گرم شدن تدریجی هوا و خشك شدن پوشش گياهي و همچنین تراکم پوشش گیاهی در مناطق تحت مدیریت و عرصه های جنگلی و مرتعی استان شرایط برای ایجاد آتش سوزی مساعد است، لذا  از همه گردشگران و هم استانی های عزیز انتظار داریم که در هنگام استفاده ازطبیعت و عرصه های طبیعی" جنگل ها و مراتع " آتش روشن ننمایند و در هنگام مشاهده هرگونه آتش سوزی به نزدیکترین اداره یا پاسگاه محیط زیست و منابع طبیعی اطلاع‌رسانی لازم انجام و یا با سامانه 1540 این اداره کل و یا سامانه 1504 اداره کل منابع طبیعی استان تماس حاصل فرمایند تا اقدامات لازم در این خصوص صورت گیرد .