.
شماره تماس همکاران ستادی
1401/5/23 یکشنبه شماره تماس همکاران ستادی
شماره اتاق و تلفن داخلی همکاران اداره کل
ردیف اسامی اتاقها شماره تلفن اداره کل شماره تلفن داخلی اسامی کارکنان شماره اتاق
1 دفتر مدیر کل 33224083 205 حجت اله محمدی 1
2 امور مالی 33201775و
33221774
217 سید ایوب شاهرخی- گودرز احمدی خانم راستین- خانم حسین فر- خانم محمودوند 2
3 ذیحساب 33201775و
33221774
221 علی خسروی 3
4 دبیرخانه 33201775و
33221774
236 ربیع اله بیرانوند- کیانوش عالی نژاد 4
5 کارشناسان امور اداری 33201775و
33221774
225 خانم معتمدی- خانم احمدی 6
6 اداره امور اداری 33201775و
33221774
224 مصطفی بسطامی 7
7 اداره برنامه ریزی و منابع 33201775و
33221774
241 افشین محمدی 8
8 معاونت محیط زیست طبیعی 33201775و
33221774
222 نبی الله قائدرحمتی 9
9 سرور 33201775و
33221774
208 ستار دارستانی 10
10 کارشناسان محیط زیست انسانی 33201775و
33221774
212-231 هادی کوگانی- خانم سالاری- خانم مرادی دوره 11
11 کارشناسان محیط زیست طبیعی 33201775و
33221774
209-210 سجاد قهرمانی نژاد- هادی رستمی-  رضا رهسپار- خانم موسیوند- خانم فاتحی 12
12 اداره بازرسی و مدیریت عملکرد 33201775و
33221774
235 کامران فرمانپور- خانم بازگیر- حشمت اله بیرانوند 13
13 ادارات محیط زیست انسانی 33201775و
33221774
231 مجتبی آهور 14
14 اداره محیط زیست طبیعی 33201775و
33221774
209 امیر زند
15 امور مالیاتی 33201775و
33221774
211 مهدی امرایی 21
16 اداره نظارت بر مدیریت حیات وحش 33201775و
33221774
223 محسن امیری- بهرام رمضانی- چنگیز نیازی- مهراد سپهوند 22
17 اداره نظارت و پایش 33201775و
33221774
212 امیر اسد پور-  مسعود مرادی- خانم علیرضایی 23
18 اداره روابط عمومی و امور رسانه 33201775و
33221774
214 محمد نبی حسنوند- محمد حسنوندیان- خانم مرشدی 24
19 معاونت محیط زیست انسانی 33201775و
33221774
215 خانم برنا 25
20 کارشناسان نظارت و پایش 33201775و
33221774
216 امیرساکت-  طاهرفتح الهی- خانم زمانی چگنی 26
21 کارشناس حراست 33201775و
33221774
207 نورالدین رحمتی 27
22 رئیس حراست 33201775و
33221774
206 حسین مولائی 28
23 اداره حقوقی 33201775و
33221774
201  خانم تقی زاده- خانم همتی- حمزه مرادی نژاد 31
24 معاونت توسعه مدیرت و منابع 33201775و
33221774
202 محمد حسین سپهوند 32
25 اداره آزمایشگاه و پایش 33201775و
33221774
239 افشین خورشیدی- حامد نورالهی ساختمان شماره دو
26 کارشناسان آزمایشگاه 33201775و
33221774
239 خانم رشیدی  خانم کیانمهر ساختمان شماره دو
27 کارشناسان برنامه ریزی 33201775و
33221774
226 خانم مرادپور- خانم نورالهی- خانم مرادی ساختمان شماره سه
28 اداره پشتیبانی فنی مهندسی 33201775و
33221774
244 وحید صادقی ساختمان شماره سه
29 اداره آموزش و مشارکت های مردمی 33201775و
33221774
248 فرهاد ذوالفقاری- بهروز نجاتی ساختمان شماره سه
30 انبار 33201775و
33221774
253 حسین خادمی ساختمان شماره سه
31 کارپردازی 33201775و
33221774
242 سید هادی موسوی ساختمان شماره سه
32 یگان حفاظت 33201775و
33221774
240 قاسم دلفانی- رحمان بازگیر- محمد صالحی- رسول عمرانی- صادق شاکرمی ساختمان شماره چهار
33 نگهبانی 33201775و
33221774
200-0 محمود امیدی کیا- میلاد حسنوند ساختمان نگهبانی
34 میز خدمت 33201775و
33221774
231 هادی کوگانی ساختمان نگهبانی
35 نقلیه 33201775و
33221774
244 علی صادقی- سجاد حامد محسن حسن پور- فاضلی ساختمان شماره سه

 
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *