.
تهدیدات زیست محیطی
1398/5/5 شنبه
logo
1398/5/5 شنبه
1392/2/14 شنبه مهمترین مشکلات و تنگناهای محیط زیست استان

- حضور عشایر در داخل وحاشیه مناطق               

- شکار غیر مجاز وتخریب زیستگاه                     

- خشکسالی

- بوته کنی وقطع اشجار

-  آتش سوزی عمدی

-  عدم مطالعه دقیق وسرشماری ادواری حیات وحش                                                               

- کاهش تنوع زیستی و ایجاد خسارات ناشی از بهره برداری نادرست از مراتع و چرای بیش از حد ظرفیت مراتع

- وفور سلاح اعم از مجاز و غیر مجاز در بین عشایر ساکن مناطق و سایر مردم

عدم وجود آمار منسجم و اطلاعات علمی در خصوص مناطق تحت مدیریت و بهره برداری بی رویه از منابع

- عدم پایش مستمر

- عدم رعایت ملاحظات زیست محیطی در اجرای پروژه های عمرانی استان

- کم توجهی مسئولین و دستگاه ها به پایداری زیست بوم ها و توسعه پایدار

- عدم ارائه آگاهی های لازم و کم توجهی به توسعه فرهنگی جوامع محلی و عشایر

- فعالیت های جاده سازی و معدن کاری

- طبیعت گردی غیرمسئولانه

- عدم تناسب توسعه شهرنشینی با ظرفیت های بوم شناختی

- وجود روستاهای متعدد در حاشیه و داخل مناطق تحت مدیریت

* * * حمایت از کالای ایرانی * * *