1392/12/4 یکشنبه معرفی مدیران و مسئولین اداره کل حفاظت محیط زیست استان
اداره کل
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس عکس

1

علی سالاروند

مدیرکل

 داخلی 205- 33224083

2
حسین مولایی رئیس اداره حراست داخلی 207- 33222295
33201775 

3
بهروز نجاتی سرپرست اداره بازرسی و مدیریت عملکرد داخلی 235- 33218672
33201775 

4
محمد صالحی سرپرست اداره روابط عمومی و امور رسانه داخلی 214- 33207569
33201775  

5
فرهاد ذوالفقاری رئیس اداره آموزش و مشارکت های مردمی داخلی 248- 33201775

6
افشین محمدی رئیس اداره برنامه ریزی و منابع داخلی245-33201775

7
حسین زرین کیا رئیس اداره یگان حفاظت داخلی 240-33201775
8 محسن کرمی سرپرست اداره حقوقی داخلی 201-33201775
معاونت فنی

8
محمد نبی حسنوند معاونت محیط زیست طبیعی داخلی 222-33201775

9
علی خوشناموند سرپرست اداره محیط زیست طبیعی داخلی 209-33201775

10
مجتبی آهور رئیس اداره محیط زیست انسانی داخلی 231-33201775
معاونت نظارت و پایش

11
نبی اله قائدرحمتی سرپرست محیط زیست انسانی داخلی 215- 33209992
33201775 

12
طاهر فتح الهی رئیس اداره آب و خاک پسماند داخلی 216-33201775

13
افشین خورشیدی رئیس اداره امور آزمایشگاهها داخلی 239-33201775

14
محسن امیری رئیس اداره نظارت و مدیریت بر حیات وحش داخلی223-33201775
معاونت توسعه مدیریت و منابع

15
محمد حسین سپهوند معاون توسعه مدیریت و منابع داخلی 202- 33209992

16
مصطفی بستامی رئیس اداره امور اداری داخلی 224- 33201775

17
سید ایوب شاهرخی رئیس اداره امور مالی داخلی 217-33201775


واحدهای شهرستان
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس عکس
1 اصغر بلکی وند رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بروجرد 09373369788
2 گودرز بختیاری بازرس ماده 91 و 92 09168585283
3 کوروش لشنی سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دورود 09163653452
4 حمید جدیدی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان الیگودرز 09169664923
5 منصور درویشی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ازنا 09163660034
6 علی آبسری نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پلدختر 09168500844
7 شاهین میر احمدی سرپرست نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان رومشکان 09169597618
8 حمید طولابی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کوهدشت 09168615692
9 علیرضا رحیمی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان الشتر 09169639422
10 علی رزاقی سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نور آباد 09161592602
11 امیررضا محمدی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دوره چگنی 09163603188
12 ابراهیم قنبرزاده مسئول پناهگاه حیات وحش سفید کوه ازنا 09166684089
13 کامران فرمانپور رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خرم آباد 09125257883
14                                     
چنگیز نیازی

مسئول منطقه حفاظت شده سفیدکوه خرم آباد
                                            09123457556
15
محسن ایازی

سرپرست منطقه حفاظت شده اشترانکوه

09163652013
 
      شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"