1392/1/22 پنجشنبه اثر طبیعی ملیاثر طبیعی ملی غار ماهی کور

دو نمونه نادر و منحصر به فرد از"ماهیان کور غار" ، در استان لرستان وجود داردکه مشابه آنها در هیچ نقطه دیگری از دنیا یافت نشده است. این نوع ماهی ها به دلیل اینکه در آب های زیر زمینی و در نزدیکی غارها زندگی می کنند به ماهیان کور غار معروف هستند. زیست گاه این دو نوع ماهی در یک غار یا حفره آبی، واقع در زیر کوه " چیلنگ" ، در شمال غربی روستای "لون" از توابع بخش پاپی در شهرستان خرم آباد قرار دارد.

مشخصات ماهیان کور غار لرستان:

گونه اول ماهی کور غار با نام علمی " iranocypris typhlops " از خانواده کپور ماهیان است.

این گونه که 4 تا 5 سانتی متر طول دارد دارای دو جفت سبیلک است که یک جفت آن روی لب بالا و جفت دیگر در گوشه دهان قرار دارد. سر این ماهی تا حدودی پهن است و هیچ اثر خارجی از چشم در آن دیده نمی شود. رنگ ماهی در حالت عادی صورتی است. تعداد کمی فلس در پشت باله سینه ای آن وجود دارد. این ماهی به کوشش دکتر بریان کد از کشور کانادا، از سال 1990 به عنوان گونه در معرض آسیب در لیست قرمز اتحادیه جهانی حفاظت از گونه ها قرار گرفته است.

گونه دوم ماهی کور غار، با نام علمی " paracobits smithi " از خانواده سگ ماهیان است. این نوع ماهی علاوه بر اینکه از داشتن چشم محروم است، رنگدانه و فلس هم ندارد. سه جفت سبیلک دارد که دومین جفت از آنها به خوبی رشد کرده و به انتهای سومین جفت می رسد. متوسط طول بدن آنها 45 میلیمتر گزارش شده است. سگ ماهی کور ایران از سال 1996 در لیست قرمز گونه های در معرض خطر قرار گرفته است. این نوع ماهی توسط زیست شناس انگلیسی آنتوان اسمیت کشف و در موزه تاریخ طبیعی انگلستان به نام خود وی ثبت شد.

      شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"