1400/4/28 دوشنبه
توجه : این قسمت مخصوص پشتیبانی از افراد کم توان میباشد.
آدرس پستی اداره کل محیط زیست استان لرستان :
خرم آباد ،میدان 22 بهمن -انتهای بلوار ولیعصر
 فایل صوتی(آدرس اداره کل)     
   فایل صوتی(ساعت کاری)
کد پستی:68114997971
شماره تلفن : 33201775-066

33221774
افراد توانخواه
بيشتر
      شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"