منو
متون عمومی
1394/6/10 سه‌شنبه
 

اهداف و تاریخچه
موزه تاریخ طبیعی از جمله مکان های فرهنگی ، اجتماعی ، علمی ، پژوهشی و نمایشگاهی است که می تواند در شناساندن زیست بومهای مختلف و جلوه های تنوع زیستی به قشرهای مختلف جامعه نقش ارزنده ای ایفا کند و اندیشه بازدید کنندگان را با مشاهده تیره های گوناگون سیراب وآنها را به حفاظت از محیط زیست علاقمند سازد.
موزه ها از چگونگی زیست گیاهان و جانوران به مفهوم کلی و تاثیر آن ها در زندگی انسان سخن می گویند و با ثبت لحظه ها نادر در خدمت بشریت قرار می گیرند.
 موزه اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان با مساحت 140 متر مربع دارای20 گونه پستاندار ، 95 گونه پرنده، 32 گونه خزنده، 70 نمونه سنگ و کانی و دو کفه ای ها، 70 نمونه گیاهان (مرجانها و اسفنجها) می باشد.


                           فهرست موزه های تاریخ طبیعی و تنوع زیستی استان لرستان
ردیف
موزه
آدرس
مسئول
1
موزه تاریخ طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان
میدان 22 بهمن- انتهای بلوار ولیعصر
محسن امیری
مریم موسیوند
2

متون عمومی
1394/6/11 چهارشنبه
سمندر لرستانی
نماد تنوع زیستی استان لرستان