اخبار برگزیده

کارگروه تخصصی غارشناسی استان لرستان تشکیل شد

کارگروه تخصصی غارشناسی استان لرستان تشکیل شد

اولین کارگروه تخصصی غارشناسی استان لرستان با موضوع وضعیت غار تاریخی کلدر در محل معاونت عمرانی استانداری لرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل محیط زیست لرستان، اولین کارگروه تخصصی غار شناسی استان لرستان با موضوع وضعیت غار تاریخی کلدر با حضور مرادپور معاون امور عمرانی استاندار، فتحی مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان، پروفسور جان وندر ماد، دیرین شناس پیرامون غارها، دکتر بازگیر سرپرست کاوش غار کلدر و سایر اعضاء کارگروه در محل معاونت عمرانی استانداری لرستان برگزار شد.

در این جلسه که ریاست آن را معاونت امور عمرانی استانداری لرستان برعهده داشت، فتحی مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان گزارشی از اقدامات انجام شده توسط دبیرخانه کارگروه درخصوص غارهای استان را ارائه نمود.

فتحی با اشاره به اهمیت غار کلدر از لحاظ دیرینه شناسی گفت: اهمیت این غار به دلیل اینکه در منطقه حفاظت شده محیط زیست قرار دارد برای محیط زیست دو چندان است.

در ادامه پروفسور جان وندر ماد، دیرین شناس پیرامون غارها و دکتر بازگیر سرپرست کاوش غار کلدر مطالبی را در خصوص  مطالعات انجام شده، مراحل مختلف کاوش های انجام شده، گونه های گیاهی و جانوری شناسایی شده در این کاوش ها و اهداف و اقدامات آتی در کاوش این غار جهت دستیابی به نتایج بهتر و جدیدتر عنوان نمودند.

مرادپور معاون امور عمرانی استاندار در پایان این جلسه بر مطالعه هدفمند غارهای استان تاکید نمود و ایجاد هماهنگی لازم بین دستگاه ها و سازمان ها و دانشگاه های مرتبط با مطالعات غارهای استان را ضروری دانست.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر