اخبار استان

.

1398/5/14

خودروهای که اقدام به تخلیه فاضلاب انسانی در مکانهای غیر مجاز در رومشکان نموده بودند توقیف شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رومشکان از توقیف 2 دستگاه خودرو که اقدام به تخلیه فاضلاب انسانی در مکانهای غیر مجاز در رومشکان نموده بودند با حکم قضایی خبر داد.

محمد احمدی گفت:در اجرای پایش های مشترک جهت بررسی وضعیت بهداشتی و زیست محیطی شهرستان رومشکان  با همکاری ادارات محیط زیست، شبکه بهداشت و درمان  و نیروی انتظامی، تعداد 2 دستگاه خودرو  که اقدام به تخلیه فاضلاب انسانی بطور غیرقانونی در ورودی شهر و زمین های کشاورزی نموده با دستور قضایی توقیف و به پارکینگ منتقل گردیدند.

احمدی بیان داشت: با عنایت به اینکه عمل ارتکابی این افراد جرم محسوب می شود پرونده آنها پس از تنظیم صورتجلسه به مقامات قضایی ارجاع، تا در اسرع وقت رسیدگی شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رومشکان گفت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته گشت های مشترکی بهداشتی، زیست محیطی  با حضور ادارات مرتبط  با این موضوع به طور منظم در این شهرستان انجام می شود که این امر  باعث کاهش تخلفات در این حوزه شده است.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر