اخبار استان

.

نه به پلاستیک در منطقه گردشگری سراب هنام الشتر

رئیس اداره حفاظت محیط زیست الشتر از پاکسازی منطقه گردشگری سراب هنام با شعار نه به پلاستیک با حضور اعضای شورای اداری شهرستان و دهیاران این منطقه خبر داد.

علیرضا رحیمی گفت:به منظور ترویج فرهنگ زیست محیطی و نشان دادن اهمیت حفاظت ازمحیط زیست، با حضور اعضای شورای اداری شهرستان و دهیاران، منطقه گردشگری سراب هنامالشتر با شعار " نه به پلاستیک " از وجود زباله پاکسازی شد.

رحیمی اظهار داشت: با توجه به حجم بالای گردشگر در ایام مختلف سال در این منطقه خوش آب و هوا، متاسفانه بعضا شاهد پخش زباله در قسمتهایی از این منطقه گردشگری بودیم؛ که با توجه به آسیب این زباله ها به محیط زیست وکریه نمودن جلوه منطقه، در راستای فرهنگ سازی زیست محیطی با حضور اعضای شورای اداری شهرستان و دهیاران، این منطقه از وجود زباله پاک گردید.  

رحیمی گفت: متاسفانه امروزه بحران ریختن زباله در طبیعت به یک پدیده زشت تبدیل شده است و تمام تلاش ما باید برای تغییر این رویکرد و حرکت در مسیر طبیعت بدون زباله باشد، چرا که ریختن زباله در طبیعت برابر با نابودی محیط زیست است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست الشتر بیان داشت: بازگشت به طبیعت در مورد بسیاری از مواد موجود در زباله مانند ظروف آلومینیومی، شیشه ای، کیسه ها و ظروف پلاستیکی به طول می انجامد و این مواد سال ها باعث آلودگی و آسیب به محیط زیست می شوند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر