اخبار استان

.

شهرستان الیگودرز پیشرو در تهیه نمونه بانک ژن حیوانات

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان الیگودرز از نمونه گیری بانک ژن ازحیوانات تلف شده برای دومین سال پیاپی و ارسال آن به اداره کل محیط زیست استان خبر داد.

اصغر بلکی وند با اعلام این خبر گفت: با هماهنگی بعمل آمده با کارشناسان محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان و با هدف حفاظت از محیط زیست و ذخایر ژنتیکی استان، دومین نمونه بانک ژن اخذ شده از یک قطعه حواصیل خاکستری به اداره محیط زیست استان لرستان ارسال گردید.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان الیگودرز اظهار داشت: حفظ، بقاء و مدیریت گونه های جانوری و گیاهی، مطالعات ژنتیک جمعیت و ساماندهی پژوهشها و تحقیقات به منظور

کاربردی شدن مطالعات در حفظ طبیعت و اکوسیستم ها از مزایای ایجاد بانک ژن می باشد.

بلکی وند با اشاره با اینکه نمونه ها از قسمتهای مختلف بدن حیوانات تهیه می شوندگفت نمونه اول از یک قلاده گرگ که در اثر سوانح جاده ای تلف شده بود اخذ گردید.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان الیگودرز گفت: امروزه از نمونه های اسپرم، تخمک، جنین، نمونه بافت و سرم و DNA جهت ایجاد بانک ژن برای حیوانات در معرض خطرانقراض استفاده می شود؛ این مواد بیولوژیک در دمای بسیار پایین و در نیتروژن مایع منجمد و برای سالیان متوالی قابل نگهداری می باشند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر