اخبار استان

.

پایش زیست محیطی صنایع بروجرد انجام شد

رئیس اداره محیط زیست شهرستان بروجرد از پایش زیست محیطی صنایع این شهرستان با حضور معاونت پایش اداره کل محیط زیست لرستان خبر داد.
مصطفی مصطفی وند گفت: پایش زیست محیطی صنایع بروجرد با هدف نظارت بیشتر بر انجام فعالیت های این صنایع و تطبیق این فعالیت ها با استانداردهای زیست محیطی، با حضور برنا معاون پایش اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان صورت پذیرفت.

مصطفی وند گفت: در این پایش ها موارد زیست محیطی از جمله وضعیت پساب خروجی – وضعیت واحدها از نظر تولید آلاینده های زیست محیطی و نیز پتانسیل های آن ها جهت حرکت در مسیر صنعت سبز مورد بررسی قرار گرفت.

وی نظارت بر فعالیت واحدهای صنعتی را از جمله وظایف حاکمیتی سازمان حفاظت محیط زیست برشمرد و عنوان داشت: این نظارت ها و پایش ها به صورت دوره ای و در راستای حفاظت از محیط زیست و رفع مشکلات زیست محیطی واحدهای صنعتی صورت می گیرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست بروجرد گفت: با ابتکار یکی از صنایع سبز این شهرستان و در یک اقدام فرهنگی، کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان پس از انجام بازدید نظارتی خود، اقدام به کاشت نهال در محوطه این کارخانه نمودند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر