.
صدور پروانه شکار
1398/5/5 شنبه
logo
1398/5/5 شنبه
1391/12/23 چهارشنبه پروانه شکار و صید در استان لرستان

مدارک مورد نیاز جهت صدور دفترچه ویژه شکارچیان

- اصل جواز حمل سلاح و کپی دو طرف آن

- کپی شناسنامه

- کپی کارت ملی

- فرم تکمیل شده

-واریز مبلغ 55000 ریال برای سلاح ساچمه زنی و مبلغ 165000ریال برای سلاح گلوله زنی به شماره حساب 2170604905008 نزد بانک ملی ایران

مدارک مورد نیاز برای تمدید دفترچه ویژه شکارجیان

- اصل جواز حمل سلاح

- دفترچه ویژه شکارچیان فاقد اعتبار

- دو قطعه عکس

- فیش واریزی به مبلغ 55000ریال برای سلاح ساچمه زنی و مبلغ165000ریال برای سلاح گلوله زنی

پروانه شکار پرندگان

مدارک مورد نیاز:

-اصل جواز حمل سلاح ساچمه زنی معتبر از مبادی ذیربط

-داشتن دفترچه شناسایی ویژه شکار چیان

--یک قطعه عکس

-واریز مبلغ 400000ریال به حساب 2170604902003نزد بانک ملی

شرایط شکار پرندگان

-اعتبار پروانه شکار از اول مهرماه تا پانزدهم اسفند همان سال

-روزهای مجاز شکار دو روز اخر هفته

-تعداد شکار در هر سفر چهار قطعه پرنده میباشد

-شکار در مناطق ازاد مجاز میباشد

-پروانه شکار برای افرادی صادر می گردد که سابقه تخلف نداشته باشند.

پروانه شکار گراز وحشی

مدارک مورد نیاز:

-اصل جواز حمل سلاح گلوله زنی یا ساچمه زنی معتبر

-داشتن دفترچه ویژه شناسایی شکارچیان معتبر

-واریز مبلغ 120000ریال به حساب 2170604902003نزد بانک ملی

-یک قطعه عکس

شرایط شکار گراز وحشی

-پروانه شکار گراز فقط برای اقلیتهای دینی صادر میشود و به هیچ عنوان برای مسلمانان صادر نمیشود

-اعتبار پروانه از تاریخ صدور به مدت سه روز میباشد

-شکار در مناطق ازاد مجاز میباشد

-این پروانه برای افرادی صادر میشود که سابقه تخلف نداشته باشند.

پروانه شکار خرگوش و تشی

مدارک مورد نیاز:

-اصل جواز حمل سلاح معتبر

-داشتن دفترچه ویژه شکارچیان معتبر

-واریز مبلغ 1600000ریال به حساب 2170604902003نزد بانک ملی

شرایط شکار خرگوش و تشی:

-این پروانه برای اقلیتهای دینی و مسلمان غیر شیعه صادر میگردد

-تعداد شکار در هر سفر دو سر خرگوش یا تشی میباشد

-روزهای مجاز شکار دو روز اخر هفته میباشد

-شکار در مناطق ازاد مجاز میباشد

-شکار در شب و استفاده از چراغ قوه و نورافکن ممنوع میباشد

پروانه شکار خرگوش با استفاده از تازی

مدارک مورد نیاز:

-کپی شناسنامه و کارت ملی

-یک قطعه عکس

واریز مبلغ 70000ریال به حساب 2170604902003نزد بانک ملی

شرایط شکار خرگوش با استفاده از تازی:

-این پروانه برای اقلیتهای دینی و مسلمان غیر شیعه صادر میگردد

-اعتبار پروانه از اول مهر ماه تا پانزدهم اسفند ماه همان سال میباشد

-شکار در سه روز اخر هفته مجاز میباشد

-شکارچی در هر سفر مجاز به شکار دو سر خرگوش میباشد

-شکار چی مجاز به استفاده از دو قلاده تازی میباشد و جرگه نمودن خرگوش با استفاده از تعداد بیشتر تازی ولو متعلق به چند نفر شکارچی دیگر ممنوع میباشد.

صید سهره طلایی

مدارک مورد نیاز:

-کپی شناسنامه و کارت ملی

-یک قطعه عکس

-واریز مبلغ 350000ریال به حساب 2170604902003نزد بانک ملی

شرایط مورد نیاز صید سهره طلایی

-این پروانه صرفا جهت افرادی صادر میشود که از این طریق امرار معاش میکنند

-صید در مناطق ازاد مجاز میباشد

-میزان صید در هرسفر پنج قطعه میباشد

-روزهای مجازی3 روز اخر هفته میباد

پروانه صید ماهی

مدارک مورد نیاز:

-  یک قطعه عکس

-  کپی شناسنامه و کارت ملی

-  واریز مبلغ 18000ریال به حساب 2170604902003نزد بانک ملی

شرایط صید ماهی با قلاب :

-   تاریخ صدور پروانه از 15/3/الی 15/11 همان سال

-   صید در رودخان های حفاظت شده و صید آزاد ماهیان و ماهیان غضروفی ممنوع می باشد .

-   ماهیگیری در قسمت هایی که از طرف  آب منطقه ای ممنوع اعلام شده مجاز نمی باشد

پروانه صید ماهی بصورت حرفه ای

مدارک لازم :

- کپی شناسنامه و کارت ملی

- یک قطعه عکس

- واریز مبلغ 950000ریال به حساب 2170604902003 نزد بانک ملی

شرایط لازم:

- این پروانه از تاریخ 15/3 الی 15/11 همان سال اعتبار دارد

- صید در سه روز آخر هفته مجاز می‌باشد

- میزات صید در هر سفر سی قطعه می‌باشد

- تور مورد استفاده باید یک رشته تور سالیک با چشمه های چهل میلیمتر به بالا باشد

- صید در رودخانه های حفاظت شده و صید آزاد ماهیان و ماهیان غضروفی ممنوع می‌باشد

صید ماهی به صورت تفریحی

مدارک مورد نیاز:

-         واریز مبلغ 350000ریال به حساب 2170604902003 نزد بانک ملی

-         یک قطعه عکس

-         کپی شناسنامه و کارت ملی

شرایط مورد نیاز:

-این پروانه برای کسانی صادر میشود که ماهیگیری شغل انها نمیباشد و از این طریق امرار معاش نمی کنند

- تاریخ اعتبار این پروانه از 15/3 الی 15/11 همان سال می باشد

- نور مورد استفاده یک رشته تور سالیک با چشمه های چهل میلیمتر به بالا می باشد

- میزان صید در هر روز سی قطعه می باشد

- صید در رودخانه های حفاظت شده و صید آزاد ماهیان و ماهیان غضروفی ممنوع می باشد

- روزهای مجاز صید سه روز آخر هفته می باشد.

پروانه صید بلدرچین با تور و تبپچه

مدارک مورد نیاز :

-         کپی شناسنامه و کارت ملی

-         یک قطعه عکس

-         واریز مبلغ 180000ریال به حساب 2170604902003 نزد بانک ملی

شرایط مورد نیاز:

-         صیاد مجاز به استفاده از تور و تیپچه می باشد استفاده از سگ شکاری ممنوع می باشد.

-         صیاد مجاز به زنده گیری پنج قطعه بلدرچین در هر سفر می باشد

-         فصل مجاز در مناطق سردسیر از 15 اردیبهشت تا اوایل تیر ماه و در مناطق گرمسیر از اول اردیبهشت تا خردادماه همان سال

تذکر

کلیه پروانه های شکار و صید برای افرادی که دارای سابقه تخلف باشند صادر نمی گردد

* * * حمایت از کالای ایرانی * * *