مناطق شکار و صید ممنوع

1392/1/22 پنجشنبه مناطق شکار و صید ممنوع استان لرستان :
نام منطقه وسعت (هکتار) تنوع گیاهی و جانوری شاخص منطقه
منطقه شکار و صید ممنوع تالابهای پلدختر 18144 گونه های جانوری : انواع مرغابی سانان ، اردك بلوطي، اردک سرحنایی، اردک تاجدار، فیلوش، ، غاز خاکستری چارخو، چنگر ،کبک ، تیهو، عقاب طلایی، سنقرتالابی،گرگ، خرگوش ، شغال و ....
گونه های گیاهی : سرخس آبی، چلبک سبز، اسپرس ، شقایق و ...
منطقه شکار و صید ممنوع گرین الشتر 59750 گونه های جانوری:کل وبز، پلنگ ایرانی،  خرس قهوه ای، کفتار، گرگ، روباه،  سمورسنگی، شنگ و ...
گونه های گیاهی : بلوط، ارژن، گلابی وحشی، زالزالک، کیکم، افرا، و ....
منطقه شکار و صید ممنوع چهارشاخ نورآباد 13900 گونه های جانوری: كل و بز ،  خرس قهوه ای، پلنگ ایرانی، تشي ،گرگ، كفتار، عقاب طلایی، شاهین، دلیجه، کرکس، کبک، تیهو و..
گونه های گیاهی : انجير ،  بلوط ، كيكم '، زالزالک ، بادام کوهی، ارژن و ...
منطقه شکار و صید ممنوع هشتادپهلو خرم آباد 18500 گونه های جانوری: پلنگ ایرانی، سنجاب، خرس قهوه ای، گراز، کل و بز، سبز قبا، کبک، کرکس، هما، عقاب طلایی، دارکوب، بلدرچین، سار، سهره
 پوشش گیاهی: بلوط، گون و ...
منطقه شکاروصید ممنوع گنجینه، سرکن بابا حبیب کوهدشت 20700 گونه های جانوری: پلنگ ایرانی، سنجاب ایرانی، خرس قهوه ای، کفتار، گراز، آهو، سبز قبا، کبک، کرکس، هما، عقاب طلایی، دارکوب، بلدرچین، سار، سهره طلایی، سنگ چشم پشت سرخ و...
 پوشش گیاهی: بلوط، گون، زالزالک، کیکم و ...
      شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"